IndexButtonsProtoparmeliaP. isidiata

Protoparmelia isidiata Diederich, Aptroot & Sérus.

Protoparmelia isidiata
Location: California, Santa Monica Mountains
Date: 2012-12-14
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on rock [Hollinger 9057]
Protoparmelia isidiata
Location: California, Santa Monica Mountains
Date: 2012-12-14
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on rock [Hollinger 9057]
Protoparmelia isidiata
Location: California, Santa Monica Mountains
Date: 2012-12-14
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on rock [Hollinger 9057]
Protoparmelia isidiata
Location: California, Santa Monica Mountains
Date: 2012-12-14
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on rock [Hollinger 9057]
Protoparmelia isidiata
Location: California, Santa Monica Mountains
Date: 2012-12-14
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on rock [Hollinger 9057]
Protoparmelia isidiata
Location: California, Santa Monica Mountains
Date: 2012-12-14
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on rock [Hollinger 9057]

IndexButtonsProtoparmeliaP. isidiata