IndexLeafsParmotremaP. subisidiosum

Parmotrema subisidiosum (Müll. Arg.) Hale

= Parmelia subisidiosa (Müll. Arg.) C.W. Dodge
= Rimelia subisidiosa (Müll. Arg.) Hale & Fletcher
Parmotrema subisidiosum
Location: Great Smoky Mountains
Date: 2009-11-19
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on Acer; damp [Hollinger 399]
Parmotrema subisidiosum
Location: Florida, Lake Wales Ridge
Date: 2011-04-06
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on Quercus; with P. gardneri on left [Hollinger 2761]
Parmotrema subisidiosum
Location: Great Smoky Mountains
Date: 2009-10-30
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on Kalmia latifolia [Hollinger 1600]

IndexLeafsParmotremaP. subisidiosum