IndexLeafsParmotremaP. rubifaciens

Parmotrema rubifaciens (Hale) Hale

Parmotrema rubifaciens
Location: Florida, Lake Wales Ridge
Date: 2011-04-06
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on Quercus limb [Hollinger 2870]
Parmotrema rubifaciens
Location: Florida, Ocala National Forest
Date: 2013-12-16
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on branch of scrubby Quercus [Hollinger 5866]

IndexLeafsParmotremaP. rubifaciens