IndexLeafsParmotremaP. margaritatum

Parmotrema margaritatum (Hue) Hale

= Parmelia margaritata Hue
Parmotrema margaritatum
Location: North Carolina, Appalachians
Date: 2011-05-19
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on Acer; damp [Hollinger 2787]

IndexLeafsParmotremaP. margaritatum