A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Alphabetic Index Morphogroup Index Phylogroup Index
About
IndexButtonsMyxobilimbia

Myxobilimbia Hafellner

Myxobilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner
= Bilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner & Coppins
= Mycobilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner
= Toninia lobulata (Sommerf.) Lynge
Myxobilimbia lobulata Myxobilimbia lobulata
Myxobilimbia accedens (Arnold) Hafellner = Bilimbia accedens
Myxobilimbia sabuletorum (Schreber) Hafellner = Bilimbia sabuletorum

IndexButtonsMyxobilimbia