IndexButtonsBuelliaB. catasema

Buellia catasema (Tuck.) Tuck.

= Buellia caloosensis Tuck.
= Gassicurtia catasema (Tuck.) Marbach
Buellia catasema
Location: Florida, Ocala National Forest
Date: 2013-12-16
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on old Sabal palmetto [Hollinger 5884]
Buellia catasema
Location: Florida, Ocala National Forest
Date: 2013-12-16
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on old Sabal palmetto [Hollinger 5884]
Buellia catasema
Location: Florida, Ocala National Forest
Date: 2013-12-16
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on old Sabal palmetto [Hollinger 5884]
Buellia catasema
Location: Florida, Ocala National Forest
Date: 2013-12-16
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on old Sabal palmetto [Hollinger 5884]

IndexButtonsBuelliaB. catasema