A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Alphabetic Index Morphogroup Index Phylogroup Index
About
IndexScriptsArthonia

Arthonia Ach.

Arthonia albopulverea Nyl.
= Arthonia stictella Stizenb.
Arthonia albopulverea Arthonia albopulverea Arthonia albopulverea
Arthonia albovirescens Nyl.
= Arthothelium albovirescens (Nyl.) Fink
Arthonia albovirescens Arthonia albovirescens Arthonia albovirescens Arthonia albovirescens Arthonia albovirescens Arthonia albovirescens
Arthonia arthonioides (Ach.) A.L. Sm.
= Arthonia aspersa Leighton
Arthonia arthonioides
Arthonia caesia (Flotow) Körber
= Allarthonia caesia Flotow
= Arthonia lecideella Nyl. ex Willey
Arthonia caesia Arthonia caesia Arthonia caesia Arthonia caesia Arthonia caesia Arthonia caesia
Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.
= Arthonia gregaria (Weigel) Körber
= Arthonia tumidula (Ach.) Ach.
Arthonia cinnabarina
Arthonia ilicina Taylor
= Arthothelium ilicinum (Taylor) P. James
Arthonia ilicina Arthonia ilicina Arthonia ilicina Arthonia ilicina Arthonia ilicina
Arthonia interveniens Nyl.
= Arthothelium interveniens (Nyl.) Zahlbr.
Arthonia interveniens Arthonia interveniens Arthonia interveniens Arthonia interveniens Arthonia interveniens Arthonia interveniens
Arthonia lapidicola (Taylor) Branth & Rostrup
= Arthonia fusca (A. Massal.) Hepp
Arthonia lapidicola
Arthonia macounii G. Merr.
= Arthothelium macounii (G. Merr.) W. Noble
Arthonia macounii Arthonia macounii
Arthonia muscigena Th. Fr.
= Arthonia leucodontis (Poelt & Döbbeler) Coppins
= Bryostigma leucodontis Poelt & Döbbeler
Arthonia muscigena Arthonia muscigena Arthonia muscigena
Arthonia pruinata (Pers.) Steudel ex A.L. Sm.
= Arthonia chiodectella Nyl.
= Arthonia impolita (Hoffm.) Borrer
Arthonia pruinata Arthonia pruinata Arthonia pruinata Arthonia pruinata Arthonia pruinata Arthonia pruinata
Arthonia pyrrhula Nyl.
= Coniarthonia pyrrhula (Nyl.) Grube
Arthonia pyrrhula Arthonia pyrrhula Arthonia pyrrhula Arthonia pyrrhula
Arthonia ruana A. Massal.
= Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arnold
= Arthothelium ruanum (A. Massal.) Körber
Arthonia ruana Arthonia ruana
Arthonia spectabilis Flotow
= Arthothelium spectabile (Flotow) A. Massal.
Arthonia spectabilis
Arthonia varians (Davies) Nyl.
= Arthonia glaucomaria (Nyl.) Nyl.
= Celidium varians Arnold
Arthonia varians Arthonia varians Arthonia varians Arthonia varians Arthonia varians Arthonia varians
Arthonia aspersa Leighton = Arthonia arthonioides
Arthonia carneorufa Willey = Catillaria erysiboides
Arthonia chiodectella Nyl. = Arthonia pruinata
Arthonia fusca (A. Massal.) Hepp = Arthonia lapidicola
Arthonia glaucomaria (Nyl.) Nyl. = Arthonia varians
Arthonia gregaria (Weigel) Körber = Arthonia cinnabarina
Arthonia impolita (Hoffm.) Borrer = Arthonia pruinata
Arthonia lecideella Nyl. ex Willey = Arthonia caesia
Arthonia leucodontis (Poelt & Döbbeler) Coppins = Arthonia muscigena
Arthonia stictella Stizenb. = Arthonia albopulverea
Arthonia tumidula (Ach.) Ach. = Arthonia cinnabarina

IndexScriptsArthonia