A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Alphabetic Index Morphogroup Index Phylogroup Index
About
IndexScalesAnamylopsora

Anamylopsora Timdal

Anamylopsora pulcherrima (Vainio) Timdal
= Lecidea pulcherrima Vainio
= Psora pulcherrima (Vainio) Elenkin
Anamylopsora pulcherrima Anamylopsora pulcherrima Anamylopsora pulcherrima Anamylopsora pulcherrima

IndexScalesAnamylopsora